Voordelen van Werkplein Twente

Voordelen van Werkplein Twente

De Twentse arbeidsmarkt is continu in beweging. U als werkgever kent vast ook uw uitdagingen. Werkplein Twente wil graag uw gesprekspartner zijn voor actuele personele vraagstukken, maar ook voor de ontwikkelingen op de (middel)lange termijn.
Opleiden en bijscholen

Opleiden en bijscholen

Iedere branche heeft te maken met ontwikkelingen en innovaties. Kennis is steeds belangrijker. Bereid u als ondernemer voor op de toekomstige veranderingen in uw markt en laat uw tijdig personeel bijscholen.
Over de banenafspraak

Over de banenafspraak

In het sociaal akkoord hebben werkgevers met de overheid afgesproken extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkplein Twente kan u als ondernemer ondersteunen bij de invulling ervan.
Participatiewet

Participatiewet

Iedereen die kan werken, en het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Met deze wet wil het kabinet dat iedereen die kan werken weer aan de slag gaat en meedoet.