Skip links

Werkgeverscursus: Omgaan en begeleiden van werknemers met een beperking

Staat u op het punt om een werknemer met een beperking in dienst te nemen? Of heeft u dagelijks al met hen te maken? Neem dan deel aan de cursus ‘Omgaan en begeleiden van werknemers met een beperking’.

Met deze training krijgt u inzicht in diverse beperkingen waar u mee te maken kunt krijgen, hoe u deze herkent en hoe u hier als werkgever het beste mee kunt omgaan. Het biedt u als werkgever handvatten bij het begeleiden en coachen van werknemers uit deze doelgroep. De cursus wordt door voorgaande cursisten (werkgevers) beoordeeld met een 8!

Naast een theoretische uiteenzetting wordt geoefend aan de hand van korte opdrachten om te ervaren hoe iemand met een beperking naar de wereld om zich heen kijkt. Wat heeft dit voor consequenties voor hun begeleiding door u als werkgever? De werkwijze van de training is interactief, waarin u een actieve rol heeft en uw eigen ervaringen met anderen deelt. De cursus wordt gegeven door zeer ervaren trainers van Extend en Groei.Zone in samenwerking met Werkplein Twente.

De onderwerpen die aan bod komen:

  • Begeleiden van mensen met een beperking
  • Herkennen van beperkingen
  • Coachend leidinggeven aan mensen met een beperking

Duur van de training:
Zeven ochtenden van 09.00-11.00 uur

Digitale trainingsdata 2021
Training:
8, 15 en 22 april,
27 mei,
8, 17 en 28 juni

Online
De training wordt online gegeven op bovenstaande data. Zodra u zich ingeschreven heeft, ontvangt u voor de start een link om aan deze training te kunnen deelnemen.

Kosten
Deze cursus wordt u kosteloos aangeboden door Werkplein Twente. 

Aantal deelnemers
Maximaal twee deelnemers per bedrijf. Bij veel aanmeldingen kan terug geschaald worden naar één deelnemer per bedrijf.

Meer informatie & aanmelden
U kunt contact opnemen met Stefanie Meijer, stefanie.meijer@hengelo.nl of via uw Adviseur Werkgeversdienstverlening van Werkplein Twente.

Deze cursus is VOL. U kunt zich per mail aanmelden voor de nieuwe cursus in het najaar.

Deze cursus ligt in het verlengde van de campagne ‘Doorzetters met Dromen, die aandacht vraagt voor mensen met een arbeidsbeperking bij Twentse werkgevers. 

X