Heb jij recht op studietoeslag? Doe nu de check!

Studenten en scholieren met een beperking kunnen in bepaalde situaties aanspraak maken op een extra financiële bijdrage. Dit is de individuele studietoeslag die door de gemeente toegekend kan worden. Lees gauw verder wat dit voor jou betekent!

Individuele studietoeslag
De individuele studietoeslag is een toeslag voor scholieren en studenten die door een lichamelijke of psychische beperking niet in staat zijn om naast hun opleiding te werken. Met deze studietoeslag wil de overheid bevorderen dat jongeren van 18 jaar en ouder een opleiding (blijven) volgen. Want het afronden van een opleiding maakt de kans op een baan groter. De toeslag is ook bedoeld voor jongeren die praktijkonderwijs (PRO), clusteronderwijs of onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) volgen.

Voorwaarden individuele studietoeslag
Je komt in aanmerking voor individuele studietoeslag als je aan alle onderstaande voorwaarden voldoet.

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je volgt een opleiding waarbij je recht hebt op studiefinanciering. (WSF) of tegemoetkoming schoolkosten (WTOS).
  • Je hebt een arbeidsbeperking waardoor je niet in staat bent om het wettelijk minimum loon te verdienen.
  • Je hebt niet meer vermogen dan € 6.120,- (alleenstaande) of € 12.240,- (alleenstaande ouder, echtpaar of samenwonenden).

Hoogte toeslag
De toeslag bedraagt in de meeste gemeenten € 100,- per maand.

Aanvragen
Wil je de individuele studietoeslag aanvragen? Dat kan via jouw gemeente via één van onderstaande linkjes óf telefonisch via één van onderstaande nummers.

Almelo

Borne (via Hengelo)

Dinkelland

Enschede

Haaksbergen (via Hengelo)

Hellendoorn

Hengelo

Hof van Twente

Losser

Oldenzaal

Rijssen-Holten

Tubbergen

Twenterand 

Wierden 0546 580 800